Facebook

Verkstad i egen regi

Vår egen verkstad utför service genast och fel repareras direkt

Vår verkstad - vår stolthet

Egen verkstad

Vi kan korta ner servicetiden oerhört tack vare egen kompetent verkstad.

Maskinreparationer

Vi har svängrum och plats för att snabbt kunna serva vår maskinpark.

Slitdelar

Vi byter ut slitdelar hela tiden. Andrahandsvärdet håller sig bättre med en maskin från oss.

En kontakt räcker

Karlssons Schakt & Transport säljer helt eller delvis markarbeten, avlopp, rörlägging, husdränering, sprängsten, fyllningsmassor, gräsmattor, vägarbeten, grus, sållad matjord, vatten och avloppskopplingar, plattläggningar, muddringsarbeten. Och mycket mer.

Kontakt om värmepumpar

©2024 Karlssons Schakt & Transport Ab 2141039-1, PB 189, 22101 Mariehamn, besök Hammarlandsvägen 827, 22130 Gottby