Facebook

Markarbeten

En grop
Ett dike
En bädd
Och mycket mer

Kontakt

Olika markarbeten

Grundarbeten

Fyller en husgrund i Möckelö i det fina vårvädret.

Husdränering

Vi gräver och borrar för att skapa de perfekta förutsättningarna för ditt hus.

Sprängsten

Sprängningsarbetet är i full gång vid BAB Passaren på Lotsgatan.

Fyllningsmassor

Vi har både jord, grus och sprängsten.

Gräsmattor

Har du någon grop i gräsmattan? Lugn, vi fixar.

Vägarbeten

Vi anlägger väg, reparerar gammal gata eller projekterar för helt ny led.

Matjord

Skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad sommarsäsong med matjord av bästa åländska kvalitet. Ring Natalie på +3581823656.

Plattläggningar

Med marksten från Benders kan du anlägga miljöer både modernt och med gammaldags stil.

En kontakt räcker

Karlssons Schakt & Transport säljer helt eller delvis markarbeten, avlopp, rörlägging, husdränering, sprängsten, fyllningsmassor, gräsmattor, vägarbeten, grus, sållad matjord, vatten och avloppskopplingar, plattläggningar, muddringsarbeten. Och mycket mer.

Kontakt

©2022 Karlssons Schakt & Transport Ab 2141039-1