Facebook

Muddring

Vi utför muddringsarbeten

Kontakt

Strandlinje, båthus och hamn

Muddringsarbeten

Att tänka på inför ett muddringsarbete, är att om du behöver få muddrat till hösten boka det redan nu!

Vacker strandlinje

Höj trivseln på din strandtomt till sommarn. Vi gör en strandlinje som du kan njuta av länge.

Miljögranskingstillstånd

Ansök med ÅMHMs blankett

Ansökan om miljögranskning av muddring

ÅMHM

Muddring och utfyllnad

Muddring och andra vattenföretag ska i allmänhet utföras under tiden 1 september till 15 april.

Att tänka på

Mer om muddring

©2022 Karlssons Schakt & Transport Ab 2141039-1