Facebook

Rivningsarbeten

Vi utför rivningsarbeten inom hela byggsektorn

Kontakt

Konstruktionellt ändringsarbete

Rivningsarbeten

Med hjälp av Brook rivningsrobot och rivningsutrustade minigrävare utför vi lätt/medeltung rivning. När det kommer till tunga rivningsjobb använder vi oss av tunga grävmaskiner med rivningsutrustning.

Håltagning

Utöver betongrivning utför vi även håltagning i alla material. Vi har full utrustning så som borrmaskiner för kärnhålborrning samt slip- och fräsmaskiner. Det finns även golv-, vägg -och rundhålssågar. Och mycket mer.

©2024 Karlssons Schakt & Transport Ab 2141039-1, PB 189, 22101 Mariehamn, besök Hammarlandsvägen 827, 22130 Gottby