Facebook

Karlssons Schakt & Transport Ab

Karlssons Schakt & Transport Ab

Karlssons Schakt & Transport utför allt inom mark- och anläggningsarbete åt både privatpersoner och företag

Kontakt

Våra tjänster

En kontakt räcker

Karlssons Schakt & Transport säljer helt eller delvis markarbeten, avlopp, rörlägging, husdränering, sprängsten, fyllningsmassor, gräsmattor, vägarbeten, grus, sållad matjord, vatten och avloppskopplingar, plattläggningar, muddringsarbeten. Och mycket mer.

Kontakt

Har ni några referenser?

©2024 Karlssons Schakt & Transport Ab 2141039-1, PB 189, 22101 Mariehamn, besök Hammarlandsvägen 827, 22130 Gottby